เกี่ยวกับ

บริษัท เติม 888 จํากัด

บริษัท เติม 888 จํากัด ในนาม Mr.Protect ดําเนินธุรกิจให้บริการกําจัด ปลวก มด แมลงสาบ เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ที.เค.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ผู้นําเข้าน้ํายาสมุนไพร และให้บริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ ใน นาม Green Protech ด้วยประสบการณ์ในการทํางานกว่า 15 ปี โดย บริษัท มีทีมผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชํานาญการในการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ เพื่อช่วย แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เราประสงค์ที่จะให้บ้าน และที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือน ปราศจากแมลงร้าย ซึ่งเป็นสัตว์ที่ก่อให้เกิด อันตราย สร้างความเสียหาย ความรําคาญ และเป็นพาหะนําโรคมาสู่มนุษย์

Z

ปลอดภัย 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 15 ปี

นวัตกรรมที่ทันสมัย สมัุนไพรนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ

ทำไมต้องเรา

เพราะเราใช้ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ ภายในบ้านและอาคาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย จากน้ํายาสมุนไพรนาโน เทคโนโลยีชีวภาพ 100% มีส่วนประกอบของสารสกัดจากเปลือกไม้สัก ต้นตะบองเพชรทะเลทราย ขมิ้นชัน สาบเสือ น้ํามันละหุ่ง และสมุนไพร มากกว่า 15 ชนิด ที่ปลอดภัย ไร้สี ไร้กลิ่น ไม่เป็นอันตรายต่อคน และ สัตว์เลี้ยง โดยใช้หัวเข็มในการฉีดให้บริการ ไม่ฟุ้งกระจาย โดยน้ํายา สมุนไพรจะออกฤทธิ์เข้าไปทําลายโปรโตซัว ซึ่งทําหน้าที่สร้างเอนไซด์ ย่อยเซลลูโลสในระบบย่อยอาหารของนางพญาปลวก ทําให้ไม่สามารถ ย่อยอาหารเพื่อป้อนตัวอ่อนได้ จากนั้นปลวกจะค่อยๆ อดตายยกรัง

บริการของเรา

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ ภายในบ้านและอาคาร

กำจัดแมลงสาบ

เชื้อโรคจากแมลงสาบทำให้เกิดภูมิแพ้ การกำจัดให้ถูกวิธีจึงเป็นการปกป้องคนที่คุณรักได้

กำจัดปลวก

ปลวกเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนต่างๆ กำจัดปลวกจนกว่าจะตายยกรัง

กำจัดหนู

กำจัดหนูอย่างเร่งด่วน ก่อนที่มันจะกัดแทะข้าวของเสียหายและนำโรคมากสู่เรา

กำจัดมด

การกำจัดจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในเรื่องของชีววิทยาของมดเป็นอย่างดี เพื่อง่ายต่อการกำจัดให้สิ้นซาก

Green Protect

ปลอดภัย 100% ไม่มีกลิน ไม่มีสี ไม่ต้องเจาะพื้น ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่ต้องอพยพผู้คน
ไม่ทำให้เฟอร์นิเจอร์เสียหาย

ใบรับรอง

MSDS ไร้สาสรเคมี

บริษัทเราได้ผ่านการรับรองคุณภาพและส่วนผสมของน้ํายาจาก บริษัท BBC Biochemical ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งน้ํายาของเราปราศจากสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

ผลงานของเรา

ทางบริษัทเราได้ทําการรวบรวมกลุ่มลูกค้าชั้นนํา ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ หมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ สถานพยาบาล สํานักงาน โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร และที่ อื่น ๆ อีกมาก ตลอด 15 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงผลงานที่ผ่านมา

แบบฟอร์มติดต่อ

ต้องการให้ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้